Home

ervaringsdeskundigheid


"Er zijn zoveel manieren om anders tegen zaken aan te kijken"


bddb. kan ondernemers en organisaties op weg helpen met drie aspecten:

  • Continuïteitsmanagement: draait alles door als ik of een sleutelfiguur plotseling uitvalt?
  • Informatiemanagement: wat moet ik in mijn organisatie weten en hoe kom ik daar aan?
  • Kennismanagement: wie weet wat, hoe is dat verankerd en wat als die persoon weggaat?


Daarnaast kan professioneel bestuur worden geboden.


Mail naar info@bddb.nl


“ We are the blind people and strategy formation is our elephant. Since no one has had the vision to see the entire beast, Everyone has grabbed hold of some part or other and "railed on in utter ignorance" about the rest.

We certainly do not get an elephant by adding up its parts.

An elephant is more than that. Yet to comprehend the whole we also need to understand the parts.”


-Mintzberg et al (2002)-