Informatie management

informatiemanagement


Voor communicatie tussen organisatie en ICT....


Net  als management van kennis is management van informatie veel meer dan ICT. Informatie kan soms beter in een opschrijfboekje staan, in een handboek of op andere wijze toegankelijk zijn. Een informatiebehoefte wordt niet persé ingevuld door ICT. ICT wordt niet zelden door vrager maar zeker ook door aanbieder als een informatiesysteem beschouwd terwijl het misschien wel antwoorden geeft op vragen die niet gesteld worden of zijn. Of bijvoorbeeld antwoorden op bijzaken in plaats van  hoofdzaken.


Geïntegreerde systemen kunnen sommige organisaties helpen maar soms ook in problemen brengen. Het fenomeen  (interne) email leidt niet zelden tot grote communicatiestoornissen tussen mensen die in kamers naast elkaar zitten. Teveel informatie leidt uiteindelijk weer tot gegevens. Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. Informatiemanagement professionaliseert de vraagkant van ICT en valt daarom in de regel onder de gebruikersorganisatie. Informatiemanagement functioneert hierbij als opdrachtgever voor de ICT en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van informatie. Op strategisch niveau is informatiemanagement verantwoordelijk voor het opstellen van de informatiestrategie,  het opstellen van de strategie voor de informatievoorzieningsorganisatie en de informatiecoördinatie (coördineren en afstemmen tussen deze strategieën en andere beleidsplannen).


Ook  is informatiemanagement verantwoordelijk voor een aantal sturende processen:

•Financieel management: Het bewaken van de kosten van de informatievoorziening

•Planning & Control: Aansturing van de tijds- en capaciteitsaspecten van de informatievoorziening

•Behoeftenmanagement: Bewaken van de kwaliteit van de informatievoorziening en vertalen van ontwikkelingen in de behoeften vanuit werk- en bedrijfsprocessen in aanpassingen aan de informatievoorziening

•Contractmanagement: Het maken van goede afspraken met de ICT-leverancier

bddb.

Kleistraat 2 b - 4861 CA  Chaam - info@bddb.nl